Zahvalna Sv. Maša brežiškega župnika Milana Kšele, 31. julija 2022

FOTOGALERIJA – klikni za povezavo

Po 41 let službovanja in svojega božjega poslanstva je v nedeljo 31. julija 2022 priljubljeni brežiški župnik Milan Kšela daroval še zahvalno sv. mašo v farni cerkvi S v. Lovrenca v Brežicah.

V pripravi je filmski posnetek celotne maše, ki bo v kratkem dosegljiv javnosti tukaj na naši spletni strani.