Florjanova nedelja 2024 v Brežicah

V Brežicah smo bili v nedeljo, 5. maja 2024, proslavili praznik, posvečen svetemu Florjanu, mučencu in zavetniku gasilcev. V cerkvi svetega Lovrenca sta darovala nedeljsko sveto mašo gospod Ivan Šumljak in gospod Milan Kšela, prisotni pa so bili gasilci in gasilke iz več prostovoljnih gasilskih društev, in sicer PGD Brežice – mesto, PGD Brežice – okolica in PGD Bukošek. Slavnostni dogodek se je pričel s procesijo izpred kapelice s kipom svetega Florjana pred vhodom v Posavski muzej Brežice. V župnijski cerkvi v Brežicah so člani PGD v svečanih uniformah naredili špalir in pri bogoslužju sodelovali z nagovorom ter branjem berila in prošenj. Gospod Ivan Šumljak je pri sveti maši izpostavil, kako pomembna je danes pomoč gasilk in gasilcev, ki predano in prostovoljno opravljajo to izjemno plemenito dejavnost. Njihova pomoč in prispevek sta se dokazala v preteklih letih, ko so slovenska PGD požrtvovalno gasila goreči Kras ter v lanskem letu pomagala tistim, ki jih je prizadejalo neurje in povodenj. Prostovoljno gasilstvo na Slovenskem ima več kot 150-letno tradicijo in je del slovenstva ter pomeni veliko več kot solidarno in socialno oporo. Predsednik PGD Brežice – okolica, gospod Radko Berstovšek, se je zahvalil vsem, ki dolgoletno opravljajo to delo, se udeležujejo usposabljanj in tekmovanj, še posebej pa skrbijo za zagotavljanje požarne varnosti. Gospod Ivan Šumljak je v pridigi izpostavil, kako pomembno je prostovoljstvo in požrtvovalnost ter nesebična pomoč, to odlikuje vsakega vernika. Gospod Milan pa je dejal, da lahko gasilski pozdrav »Na pomoč« nadgradimo s prošnjo »Na pomoč k Bogu«. Gasilke in gasilci so po sveti maši zbrane farane povabili na pogostitev pred cerkvijo svetega Lovrenca, kjer so posneli tudi spominsko fotografijo pred gasilskimi vozili.