VPIS K VEROUKU 2018/19 

 

S prijavnico se vpišejo le tisti otroci, ki bodo v veroučnem letu 2018/19 začeli obiskovati prvi razred in tisti, ki bodo zaradi različnih razlogov verouk v naši župniji obiskovali prvič tudi iz višjih razredov.
Starši, prijavnico dobite v župnišču.

Veroučno leto 2018/19 bomo pričeli s katehetsko nedeljo, se pravi prihodnjo nedeljo 9. 9. 2018, kar pomeni, da ste vsi veroučenci skupaj s starši vabljeni ob 10. uri k sveti maši v farno cerkev. Veroučenci 1. 2. in 3. razreda pa imajo vsak s svojim katehetom prvo veroučno srečanje ob 9. uri, v prostorih kakor sledi iz urnika. Veroučne knjige bodo na voljo od ponedeljka 10. septembra v Cvetlično darilnem butiku, Nuška Polovič. 

Objavljamo okvirni urnik verouka:

1.  razred (Urška)

nedelja ob 9.00 (SD, učilnica proti pošti)

2.  razred (Alana)

nedelja ob 9.00 (verouč. učilnica na župnijskem dvorišču)

3.  razred (Patricija)

nedelja ob 9.00 (SD, verouč. učilnica)

4.  razred (Jana)

sreda ob 15.15 ali četrtek ob 16.00  (SD, verouč. učilnica)

5.  razred (Jana)

sreda ob 16.00 ali četrtek ob 15.15  (SD, verouč. učilnica)

6.  razred (Jana)

sreda ob 14.30 ali četrtek ob 14.30  (SD, verouč. učilnica)

7.  razred (Jana)

 sreda ob 13.45 ali četrtek ob 13.45 (SD, verouč. učilnica)

8.  razred (g. Gorazd)

torek ob 16.00 (SD, verouč. učilnica)

9.  razred (g. Gorazd)

torek ob 15.00 (SD, verouč. učilnica)

Nekaj napotkov za dober začetek veroučnega leta.

Otrok naj k prvi uri verouka prinese podpisano veroučno spričevalo (razen 1. razreda) in prispevek za verouk.

Učbenike in/ali delovne zvezke kupite v Cvetlično-darilnem butiku zraven župnišča.

Liturgični zvezek bodo veroučenci dobili pri verouku. 

Verouk je prostovoljen. 

Starši, skupaj z otroci ste se odločili za verouk, zato svoje otroke spodbujajte in podpirajte. 

Kdor se je odločil, da bo hodil k verouku, se mora držati pravil, ki jih bo določil veroučenčev katehet.