24-urna molitvena veriga Župnije Brežice

Na kolenih bomo z molitvijo lahko izprosili rešitev sedanje situacije.

V Župniji Brežice smo vzpostavili neprekinjeno 24-urno molitveno verigo. Tako naj bo Božji blagoslov prisoten v naši župniji.

Osebe doma molijo rožni venec, litanije ali molitve po lastnem izboru. Pomembno je, da je molitev nepretrgoma prisotna v župniji.

Če se še kdo želi pridružiti, naj sporoči Majdi Adamič na mob.: 041-829-522.