Sinodalni dan 2022: Dialog z drugimi krščanskimi veroizpovedmi