Sinodalni dan v Brežicah in sv. maša

Sveto mašo v naši farni cerkvi Sv. Lovrenca je ta večer na sinodalni dan v naši brežiški župniji je vodil in imel pridigo gospod Rok Metličar, nadžupnik nadžupnije Laško, ki je hkrati generalni vikar celjske škofije   in  dekan  dekanije Laško – Videm ob Savi, kamor spada tudi župnija Sv. Lovrenca vBrežicah. Somaševali pa so ob tem tudi:  g. Janez Furman, župnik, ki ima skrb za tri župnije: Loka pri Zidanem Mostu, Razbor pod Lisco in Marija Širje; gospod Peter Marčun, duhovni pomočnik v Laškem in seveda domači župnik Milan Kšela.