Knjige so prišle domov

4 KNJIGE – DOKUMENTI VLADA LEMPLA, organista in zborovodje v Brežicah pred 2. svetovno vojno

V soboto, 1. 10. 2022, so v Brežice prispele zanimive in pomembne 4 knjige – dokumenti organista in zborovodje Ivana Lempla, ki je služboval v Brežicah med leti 1932 in 1941 in tukaj uspešno vodil cerkveni mladinski in mešani zbor. Dokumente je izročil Gregor Klančič, profesor glasbe in akademski cerkveni glasbenik, zborovodja in organist, ki jih je hranil v svojem arhivu. Pred leti jih je prejel od prof. dr. Eda Škulja, uglednega slovenskega muzikologa, glasbenika in duhovnika. Kako so ti prišli od g. Lempla k njemu, trenutno ni znano.

Knjige zajemajo:

–  zapisnik (v obliki knjige) izvajanih skladb cerkvenega mladinskega zbora pri mašah z datumi, s popisom skladb ter manjkajočimi pevci (opravičeno in neopravičeno izostalih) med leti 1936 in 1939;

–  zapisnik (v obliki knjige) izvajanih skladb cerkvenega mešanega zbora pri mašah z datumi, popisom skladb med leti 1936 in 1939;

– črno knjigo mladinskega zbora, v kateri je zapisana učna snov (skladbe, ki so se jih učili) , opravičeni in neopravičeni izostanki, in opombe, ki opisujejo neprimerna obnašanja učencev-pevcev (kdo je klepetal, se smejal, …);
– blagajniški dnevnik št. 3, ki izkazuje njegove prihodke in odhodke med leti 1927 in 1930 (takrat služboval v Selnici ob Dravi)

Knjige je v nedeljo, 2. 10. 2022, pri 10. sveti maši izročila Simona Rožman Strnad sedanji organistki in zborovodkinji cerkvenega mešanega zbora Jelki Žnideršič. Iz njenih rok so bile predane direktorici Posavskega muzeja Brežice Alenki Černelič Krošelj, saj jih bo odslej hranila Knjižnica Posavskega muzeja Brežice, kjer bodo na voljo na ogled in prebiranje. Vabljeni.

VLADO LEMPL (1907—1964),

organist, zborovodja, skladatelj, v Brežicah služboval 1932—1941.

Rojen je bil v vasi Sv. Jedrt nad Laškim, 1907. Po končani šoli v Celju je Vlado Lempl (v zapisih kod tudi Lempel) kot organist in zborovodja služboval v Selnici ob Dravi, od leta 1932 v Brežicah. Leta 1941 je tik pred prisilno izselitvijo Slovencev iz Posavja prebežal v Šentjernej, kjer je nadaljeval svoje družbeno in glasbeno udejstvovanje. Leta 1945 je zaradi družbenih okoliščin čez noč odšel čez mejo na Koroško, od tam pa v Rim, kjer je nekaj časa poslušal predavanja na Papeškem inštitutu za cerkveno glasbo. Leta 1948 se je preselil v Argentino; v tamkajšnjih novonastalih okoliščinah je delal pri petrolejski državni družbi in deloval kot soorganizator slovenskega kulturnega življenja. Leta 1959 je našel svoj domicil v ZDA, v predmestju Clevelanda; služboval je kot organist, poldrugo leto pred smrtjo, leta 1964, pa je prevzel tudi vodenje zbora Korotan.

O zavzetosti in zagnanemu delu Vlada Lempla priča tudi programski list iz leta 1933 (hrani Posavski muzej Brežice), ko je v takratni frančiškanski cerkvi zazvenel koncert cerkvenega mladinskega in mešanega zbora ter godalnega sestava. Na orglah jih je spremljal še danes zelo pomemben slovenski skladatelj Matija Tomc, tudi duhovnik, ki je takrat služboval v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani. Programski list pa razkriva tudi kakšno drugo zanimivost.