Oznanila 21. 10. 2018

berilo: Iz 53,10-11; Psalm: 33; II. berilo: Heb 4,14-16; Evangelij: Mr 10,35-45

MISIJONSKA NEDELJA

  21. oktobra 2018 v Katoliški cerkvi obhajamo 92. svetovni misijonski dan – misijonsko nedeljo. Vseslovensko praznovanje misijonske nedelje bo letos v novomeški škofiji, v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Trebnjem. Ob 15. uri bo molitvena ura, ob 16. uri pa slovesno somaševanje pod vodstvom novomeškega škofa Andreja Glavana. Pričeval bo misijonar Tone Kerin CM. Na ta dan tako kakor prvi kristjani slovenski katoličani poleg molitve prispevamo svoj konkretni dar za naše apostole v misijonih, za njihovo ozna­njevanje evangelija v krajih, kjer Cerkev še ni nav­zoča ali še ni samostojna. Na misijonsko nedeljo je po slovenskih župnijah tradicionalna misijonska nabirka. Bog povrni za vaše darove.

Misijonsko leto 2018 Letošnje leto je v Cerkvi na Slovenskem še po­sebej misijonsko obarvano. Oratoriji in šmarnice so bili po­svečeni Baragu, ki je bil v ospredju tudi na nedeljo svetniških kandidatov. Letos obhajamo 175-letnico Misijonskega otroštva (ali Svetega otroštva), te ču­dovite misijonske karizme Cerkve za otroke. Prav letos mineva 50 let od prihoda prvih slovenskih mi­sijonarjev v škofijo Farafangana na Madagaskarju. Papež Frančišek je maja sprejel slovenskega misijo­narja Pedra Opeko in za vso Cerkev napovedal izre­dni misijonski mesec oktobra 2019.

  29. NEDELJA MED LETOM

Božji Sin je postal človek, da bi dal svoje življenje za nas 

“Kaj hočeta, da vama storim?” je vprašal Jezus Jakoba in Janeza, ki sta pristopila z resno prošnjo, da bi v slavi sedela na njegovi levici in desnici. Ne vesta še, kaj je treba prositi. Slepa kot sta, prosita ravno nasprotno od tistega, kar želi Jezus dati. To se je zgodilo po Jezusovi tretji napovedi smrti in vstajenja. Po prvi napovedi ga je Peter hotel odvrniti od trpljenja, po drugi ostanejo učenci tiho, pač pa razpravljajo med seboj, kdo izmed njih je največji. Tretjič bi pričakovali vsaj malo razumevanja. Toda kot da ni Jezus še ničesar rekel. Dva izbrana učenca namesto da bi ga poslušala in izpolnila njegovo voljo, želita, da on izpolni njuno voljo. “Učitelj, želiva, da nama storiš, kar te bova prosila.” Želita, da jima Jezus v nebesih zagotovi izpolnitev njunih želja po poviševanju in gospodovanju. Gospod naj bi vršil našo voljo. Ni bolj pokvarjene molitve od te. Želimo udomačiti Boga, da nam bo služil pri načrtih za našo slavo. “Za vse, kar molite in prostie, verjemite, da ste že prejeli, in se vam bo zgodilo,” bo dejal Jezus malo pozneje. Toda vedeti moramo, kaj prositi, da ne bomo prosili tega, kar nam ne želi dati. Kolike naše molitve silijo Boga, da izpolni našo voljo. K sreči nas Bog ne posluša. “Enkrat me je Gospod uslišal v tem, kar sem ga prosil in sem imel kmalu dosti,” je dejal nek puščavnik. “Od takrat sem ga začel prositi samo to, da bi vršil njegovo voljo.”

“Kaj hočeta, da vama storim?” Ves evangelij želi vzgajati naše želje, da bi se oblikovale ob Božjih in bi tako znali prositi, kar želi Bog. On uslišuje svoje obljube, ne naša pričakovanja. Učenca bi rada sedela v Jezusovi slavi. Slava v hebrejščini pomeni “teža”. Pomeni Božjo prekipevajočo ljubezen, ki je nagnila Boga, da se je spustil k nam in se ponižal. Vsako naše povzdigovanje je prazna slava, nekaj votlega, lahkega. Jezusova slava se bo razodela v izničenju križanega Sina človekovega. Na njegovi levici in desnici bosta dva razbojnika, brata nas vseh.

“Ne vesta, kaj prosita,” je Gospodov odgovor na vse naše prošnje, ki zamenjujejo našo slavo z njegovo, našo voljo z njegovo. “Ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem…?” Njegov kelih je to, kar tudi njemu ne ugaja. To je kelih križa. “Moreva,” odgovorita učenca. Res, nič ne razumeta. S svojo voljo in močjo ne more nihče biti Jezusov učenec in imeti deleža pri njegovem trpljenju. To je dar Svetega Duha. Jezus učencema napove, da bosta zares njegova učenca, čeprav še ne vesta, kaj to pomeni. Napove jima mučeništvo. Toda on ni prišel na svet, da bi delil privilegije in stolčke oblasti. Prišel je pokazat svojo ponižnost, dar, ki ga Oče daje tistim, ki postanejo majhni kot on. Ko je drugih deset to slišalo, so se začeli jeziti na Jakoba in Janeza. Tudi oni si želijo stolčkov. Jezijo se, ker imajo v srcih podobna pričakovanja. Ta njihova reakcija kaže na greh sveta, ki je skupen vsem. Zanj je Kristus umrl.

“Kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.” To je najlepša oznaka, ki jo je Jezus dal o sebi. Povzema pomen njegovega prihoda in bivanja med nami: on je naš služabnik. 

OBVESTILA 

V mesecu oktobru, ki je posvečen Rožnovenski Materi Božji, vas vabimo k premišljevanju Rožnega venca. Priporočamo molitev Rožnega venca doma po družinah, vsaj eno desetko, Rožni venec lahko moli tudi vsak sam. Molimo ga pa skupno v cerkvi vsak dan pred sveto mašo.

V smislu nove evangelizacije organiziramo v naši župniji kateheze za mlade in odrasle. Namenjene so vsem, ki se sprašujete o smislu življenja, poslanstvu Cerkve v svetu, pomenu Božje besede za sodobnega človeka … in vsem, ki želite odkriti, kaj daje človeku vera. Kateheze so vsak ponedeljek in petek ob 19.00 v Slomškovem domu, Kržičnikova 2, Brežice. Začetek bo v ponedeljek, 22. 10. 2018.

Obveščamo vas, da bo v sklopu dogodkov Brežiški oktober 2018, prihodnjo nedeljo, 28. oktobra 2018, ob 19. uri v počastitev občinskega praznika fotografska razstava “Stara šola” iz arhiva Davorja Lipeja 4 v Slomškovem domu. Lepo vabljeni. Vstop prost.

Eko okolju varne sveče (Karitas) so na voljo v veži cerkve. Priporočen dar za svečo je 1,50 EUR. Bog povrni za vsak vaš dar.

Vabljeni, da v župnišču podpišete peticijo v podporo duhovniku dr. Tadeju Strehovcu in mu na ta način stojite ob strani v krivičnem sodnem procesu. Hkrati je podpis peticije sporočilo, da spoštujemo pravico, da vsak od nas lahko svobodno pove, kaj misli in se zavzema za svoje vrednote. Duhovnika dr. Tadeja Strehovca preganjajo in mu grozijo z dvema letoma zapora, ker se pogumno zavzema za človekove pravice vseh ljudi, tudi nerojenih otrok.

Mag. teologije Boštjan Hari vabi na vikend seminar z naslovom »Zdravje in krščanstvo«, ki bo v samostanu Stična na Dolenjskem od 30. 11. do 2. 12. 2018. Prijava oz. več informacij na info@salom.si ali 041 296 509.

Rešujemo knjige, ki niso za reciklažo in odpad. Zbiramo vse stare knjige v katerem koli jeziku in pisavi. Lahko prinesete tudi stare dokumente, ki ste jih morda zavrgli. Vse, kar boste dali in ne boste potrebovali, prinesite na Karitas v času uradnih ur ali v župnišče.

Izletniško romanje našega cerkvenega pevskega zbora v Prlekijo je bilo zelo uspešno. Minulo nedeljo, 14. 10. 2018, smo ob 6. uri zjutraj vstopili v avtobus Integral Brebus Brežice in se z varno vožnjo šoferja Ogorevc Franca srečno vozili ves dan. Ob 8.45 smo se pripeljali pred ljutomersko župnišče, bili deležni okusnega in izdatnega zajtrka, ki so ga pripravile članice Župnijske Karitas Ljutomer. Ob 10. uri je naš cerkveni pevski zbor pod vodstvom Jelke Žnideršič srčno pel pri sveti maši v župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika. Po skupnem fotografiranju v cerkvi smo si ogledali Miklošičev trg in Glavni trg v Ljutomeru. Ob 13. uri smo bili na kosilu, ki ga je pripravilo gostišče Brenholc v Jeruzalemu. Tu smo si ogledali tudi zgodovinsko znamenito podružno cerkev Žalostne Matere Božje. Predstavil nam jo je g. Janez Mohorič, župnik župnije Sv. Bolfenk na Kogu. Sledila je degustacija vin. V popoldanskem času pa smo se sredi Lendavskih goric povzpeli na novozgrajeni razgledni stolp Vinarium. Za vso organizacijo sta poskrbela naša pevka ga. Irena Hribar in župnikov nečak Danijel Magdič. Bog je poskrbel za zelo sončen dan, vsi udeleženci izleta pa za enkratno vzdušje, ki nam bo ostalo še dolgo v spominu.

 

Izdal: Župnijski urad Brežice; odgovarja: Milan Kšela, župnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Brežice

Tel.: 07/ 49-61-275; GSM:031-582-301; www.zupnija-brezice.si

Sprejemamo za spomine.

 MOLITEV »ZA ŽIVLJENJE« vsak četrtek od 9. do 10. ure v kapeli Lurške Marije v brežiški bolnišnici. Lepo vabljeni, da se pridružite brežiški farani in tudi župljani vseh tistih župnij, ki sodijo v območje Splošne bolnišnice Brežice.

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice Dogodki v tednu od 21. 10. do 28. 10. 2018

Nedelja, torek, sreda, četrtek Verouk
Ponedeljek in petek ob 19.00 Neokatehumenat – kateheza
Torek od 9.00 do 12.00 Župnijska Karitas
Sreda od 15.00 do 16.00 Župnijska Karitas
Sreda ob 19.00 Srečanje za neokatehumensko skupino
Sobota zvečer Neokatehumenat – evharistija
Nedelja, 28. 10. 2018, ob 19.00 Fotografska razstava “Stara šola” iz arhiva Davorja Lipeja 4