Vabilo: Zbor članov društva 1824

Na naši društveni spletni strani www.drustvo1824.si si lahko preberete predlagan dnevni red rednega Zbora članov društva 1824, ki bo 7. februarja 2019 v Slomškovem domu.