Verouk za odrasle

Župnija Brežice pripravlja v okviru verouka za odrasle kristjane (VOK) v Tednu molitve za edinost kristjanov predavanje pod naslovom: “Slomšek in njegovo delo za edinost kristjanov” v četrtek, 24. 1. 2019, ob 18.30, v Slomškovem domu. Večer o goreči Slomškovi želji po združitvi vseh narodov v češčenju troedinega Boga in o njegovi Bratovščini Cirila in Metoda vodi katehet Gorazd Bastašić. Večeri VOKa so tudi del priprave na sveto birmo zato so k predavanju še posebej povabljeni starši in botri birmancev.